Karin Söder 80 år

Ikväll på riksdagsgruppen närvarade Karin och Gunnar Söder. Karin fick ta emot partiets gratulationer. Presenten var ett stipendium instiftat i hennes namn till den som sprider Selma Lagerlöfs böcker vidare till barn och ungdomar.
Maud hyllade Karins insatser. Minnesvärt var Karins tacktal. Med citat ur Selmas böcker kommenterade hon dagspolitiken. Selmas tankar menade Karin var tillämpbara på krigets fasor i Irak, på kvinnans ställning i samhället och inte minst på främlingsfientligheten och rasismen.
Karin beskrev också sin upprördhet över hur en annan kvinnlig partiledare, Mona Sahlin, av sina egna hunsas på ett sätt som aldrig en man skulle bli. Det är lättare att vara kvinna och partiledare i Centerpartiet där rötterna finns i bondesamhället och i småföretagarSverige. Kvinnan i jordbrukarhemmet och i småföretaget har alltid varit jämbördig med sin man vilket inte har varit lika självklart i andra grupper.
Att vid 80 år kunna vara lika skarp i samhällsanalysen som Karin Söder är avundsvärt.