Länets sjukvård

Många politiker i Gävleborg tycks nu lägga pannan i djupa veck för att hitta en lösning på den politiska kris som drabbat landstinget Gävleborg. Socialdemokraterna har lyckats skapa ett gigantiskt underskott i finanserna och därtill misslyckats med att hålla ihop sin vänsterkartell.
Själv tänker jag under julveckorna bidra till en fungerande sjukvård i länet genom att göra två pass som barnjour på Gävle sjukhus och dessutom på Trettondagen få jobba på barnmottagningen med att träffa ett rätt stort antal barn och ungdomar med diverse krämpor.