Socialministern intresserad

Kenneth Johanssons besök på 95F fredagen före jul har rönt en hel del debatt. Barnläkarföreningens neonatalsektion uttalar sitt stöd för de tankar som fördes fram. Idag var det dags för socialminister Göran Hägglund att svara på hur han ställde sig det förslag som socialutskottets centerpartistiske ordförande Kenneth Johansson ställt sig bakom.
En liten fredagsutflykt till Uppsala kanske har startat en process som kan leda till att 30 barn per år överlever.