Besvikelse

Läser i Ljusnan att Alfta Rehab nu gått i konkurs. Det är ett nederlag för alla vi som kämpat för att få en fungerande rehabilitering av sjukskrivna. Regeringen berättade redan i budget 08 att man ämnade införa en rehabgaranti. Landstingen fick resurser för att kunna ansvara för att sjukskrivna med i första hand kronisk värk i rygg, nacke och axlar skulle få del av vetenskapligt utvärderade rehabiliteringsmetoder. Det finns ett antal privata aktörer som erbjuder den typen av rehabilitering.
Tyvärr har ett antal landsting när de väl fått pengarna bestämt sig för att inte köpa rehabiliteringstjänsterna av privata aktörer utan försöka bygga upp egen verksamhet. Det har lett till att i stort sett ingen sjukskriven ännu fått rehabilitering, trots att pengar funnits tillgängliga sedan mer än ett halvt år tillbaka. Nu har det även lett till att ännu en av de seriösa rehabaktörerna vänt näsa i vädret.
Det självklara valet för landstingen är att använda den nya lagen om valfrihet till att knyta kontrakt med alla seriösa aktörer på marknaden och därefter låta de sjukskrivna själva fatta beslutet om var.
Djup suck!