Kloka sossar

Brännpunkt SvD finns idag en mycket bra artikel. Två tunga sjukvårdssossar är mycket missnöjda med det egna partiets oförmåga till nytänkande. Skulle skriva under på nästan allt utom att den borgerliga sjukvårdspolitiken är helt inriktad på att privatisera sjukvården (tyvärr inte sant borde i ökad utsträckning vara det tycker inte bara jag utan många patienter) och att privatisering inte leder till fler jobb. Även det helt fel då privata utförare har en helt annan möjlighet att agera på en internationell marknad och dessutom kan expandera på kringtjänster vilket inte landstingen kan göra.
I övrigt är det mycket kloka synpunkter. Jag förstå frustrationen hos de sossar som ser de stora utmaningar som sjukvården står inför samtidigt som de tvingas konstatera att det egna partiets politik handlar om att konsekvent säga nej till alla förändringar från vårdval via stärkta patienträttigheter till slopande av apoteksmonopolet.
Även om sossepartiet skulle våga ta några steg mot förnyelse kommer det att kvävas i sin linda av kamrat Ohly som tycker att allt var bättre förr och framförallt på Kuba.