Socialdemokraterna och sjukvården

I slutet av januar höll socialdemokraterna ett vårdtoppmöte. De tror nämligen att de kommer att ha mycket att vinna på sjukvårdsfrågan i valet 2010.
Ett manifest antogs.
Budskapet var enkelt. Vi tycker att staten skulle tillföra miljarder till sjukvården. Borgarna gör inget. Köerna ökar.
Redan då borde sossarna ha vetat att alliansregeringen tillfört flera miljarder till sjukvården, bara att läsa budgetprop innantill. En av miljarderna var kömiljarden. De landsting som minskar köerna till sjukvård får ersättning från staten. Den har redan haft mycket tydlig effekt enligt SKL. Andelen patienter som väntar för länge har på kort tid minskat från 30% till 25%.
Kanske dags att ändra valplaneringen för sossepartiet....