Socialdemokrater och sjukvård

I Rapport beskrivs hur socialdemokarterna lanserar en ny sjukvårdspolitik. Det nya är att man vill minska administrationen. Inte särskilt nytt kan man tycka. Kenneth Johansson, ordförande i socialutskottet ( c ) kom med förslag i den riktningen under julhelgen. Det nya är möjligen att Rapport illustrerar sosse politiken med hur man arbetar på privata St Görans sjukhus.
Ylva Johansson borde snarare ha lyssnat på kritikerna i det egna partiet som tycker att hennes sjukvårdspolitik är spretig och omodern. Det intrycket ändras inte av att hon nu tar Kenneths förslag som sitt eget.