Vänsterkartellens energiuppgörelse

Nu är vänsterkartellen överens om energipolitiken.
Man har kommit överens om att inte bygga fler elkablar till kontinenten. Rimmar rätt dåligt med insikten om att klimatkrisen är global. Naturskyddsföreningen mycket frågande. Sverige har unikt goda möjligheter att producera ren el med vattenkraft, vindkraft och sannolikt även vågkraft. Varför sätta stopp för export?
Man har kommit överens om att inte avveckla kärnkraften under kommande mandatperiod. Många miljöpartister, däribland tidigare språkrör, talar om svek.
Man har kommit överens om att kärnkraftsfrågan ska beslutas om en mandatperiod åt gången. Långsiktiga villkor var industrins och industrifackens krav. Bland annat Pappers ordförande mycket missnöjd.
Intressant dock att media granskar de gemensamma förslag som vänstern nu lägger för till syvende och sist är det kartellens förslag som ska ställas mot alliansregeringens politik.