Den insiktsfulle

Läser Harald Ullmans betraktelse över hur situationen är i det stora sosse partiet. Han har varit en av de centrala valstrategerna inom Socialdemokratin, numera fristående konsult. Mycket insiktsfull frånsett de nedsättande kommentaren om getost från en Jämtländsk håla.