Hört i korridoren

Samtliga regeringar inom EU drabbas i krisens spår av sjunkande opinionssiffror. Alla utom den svenska och den italienska regeringen.
Men Mona Sahlin har bedyrat att hon inte grips av panik. Hon är dock oroad får två saker:
För det första att de samarbetsgrupper hon, Lars Ohly och Peter Eriksson tillsatt inte ska komma överens.
För det andra att de samarbetsgrupper hon, Lars Ohly och Peter Eriksson tillsatt ska komma överens.