Överraskning?

Idag berättar Thomas Östros om sossarnas alternativ till regeringens vårproposition. Svenska folket slås nu på morgonen av förvåning. Östros lovar mer pengar, mycket mer pengar till kommunerna. Mer än vad konjunturinstitutet föreslagit. Mer än vad till och med SKL själva har begärt. Är det inte fantastiskt en så klok och duktig opposition landet har begåvats med. Lyckas hitta så många variationer på temat "så drar vi sedelpressen igång".

Tyvärr verkar inte det otacksamma och obegåvade svenska folket ha förstått så kloka och ansvarstagande Östros och Ohly är då Sverige tillsammans med Italien är de enda länder i EU där regeringen i den svåra lågkonjunkturen blir starkare och starkare för varje opinonsmätning som görs.