En enda röst

Med en enda rösts övervikt beslutade centerstämman att verka för att gömda och papperslösa ska ha samma rätt som alla andra till all sjukvård.
Det kommer sannolikt att få direkt påverkan på regeringens politik. Folkpartiet och kristdemokraterna har tidigare stått för den uppfattningen medan centerpartiet och moderaterna haft utgångspunkten att sjukvård endast ska erbjudas barn, gravida kvinnor och för övriga vård som ej kan anstå.
Istället för 2-2 blir det nu 3-1 i förhandlingarna. Frågan om direktiv till en utredning ligger just nu i regeringskansliets kvarnar.
Centerstämmorna består numera av ett ombud per kommun och därtill ett antal ombud per distrikt. Drygt 500 ombud totalt. Det kanske var ombudet från Bräcke kommun som avgjorde frågan om gömda och papperslösa ska få sjukvård i Sverige eller ej. Demokratin fungerar.