Gravlyktor i Gävle

Utanför Försäkringskassan i Gävle tändes gravlyktor för de som utförsäkrats.

Man nämner inte att det var fler som utförsäkrades första kvartalet 2006 än första kvartalet 2009.

Man berättar om någon som blivit friskskriven trots läkarintyg när sanningen är att Försäkringskassan aldrig friskskriver någon. Att sätta diagnos gör en läkare. Det försäkringskassan sen bedömer är om sjukdom gör att arbetsförmågan är så nedsatt att personen inte klarar av att göra något som helst arbete.

Det man heller inte berättar är bakgrunden till den stora förändring av sjukförsäkringen som gjordes förra året.

När Alliansregeringen tillträdde i oktober 2006 hade 554 000 människor sjuk- eller aktivitetsersättning. Dessutom hade cirka 80 000 personer varit sjukskrivna i mer än ett år. Inget nytt utan resultatet av en i det närmaste oavbruten uppgång av sjukfrånvaron de senaste 30 åren. Sjukfrånvaron i Sverige var den högsta bland OECD-länderna, möjligen med undantag för Norge.

Den svenska sjukförsäkringen hade havererat och blivit en parkeringsplats för andra problem som arbetslöshet, väntetider inom sjukvården och problem på arbetsplatsen. Anna Hedborg har beskrivit det som att den långtidssjukskrivne steg ned i ett svart hål av väntan där ingenting hände.

Sverige gick därigenom miste om många människors insatser. Insatser som behövs för att klara välfärden. Utanförskapet har också många negativa konsekvenser för individen inte minst för de unga och för kvinnorna, som är de grupper som under åren 1997-2006 ökade mest bland dem med sjuk- eller aktivitetsersättning.

Regeringen sjösatte under 2007 och 2008 en rad åtgärder för att komma till rätta med dessa problem. En ny sjukskrivningsprocessen med snabbare och fler vägar tillbaka till arbete. En rehabiliteringsgaranti för att ge människor bättre stöd. Förstärkning av arbetsrätten för att underlätta omställningen för den som vill söka och pröva annat arbete utan att säga upp sin tidigare anställning. Direktiv till Arbetsförmedlingen om att erbjuda hjälp redan efter tre månaders sjukfrånvaro. Även reglerna i arbetslöshetsförsäkringen har anpassats så att den som behöver byta arbete på grund av sjukdom, och är tjänstledig från sin ordinarie anställning, kan få arbetslöshetsersättning utan att behöva säga upp anställningen.

För att hjälpa människor ut ur utanförskapet har reglerna ändrats för dem som redan har beviljats en sjukersättning. Med de nya reglerna kan de pröva att återgå i arbete utan att riskera att mista sin ersättning. Dessutom har åtgärder genomförts för att underlätta anställning av den som tidigare varit långtidssjukskriven, t.ex. har arbetsgivarnas medfinansiering av sjukpenningen avskaffats och Nyfriskjobb har införts.


Allt detta har haft effekt. Genom de fasta tidsgränserna i sjukförsäkringen har alla inblandade aktörer blivit mer aktsamma om den försäkrades sjukskrivningstid och betydelsen av tidiga insatser har blivit tydligare. Antalet sjukanmälningar sjunker och sjukfallen har blivit betydligt kortare. Även antalet individer med sjuk- och aktivitetsersättning har minskat. Det ohälsotal som Försäkringskassan mäter har sjunkit från 40,2 till 34,8 årsarbetare. Detta motsvarar cirka 80 000 årsarbetare och sjukfrånvaron fortsätter att sjunka.

Men roligare att skriva om gravlyktor framför Försäkringskassan än att beskriva den goda nyheten att Sverige snart inte har världens friskaste befolkning MEN världens längsta och flesta sjukskrivningar..