Bättre sjukförsäkring

Utvecklingen mot en fungerande sjukförsäkring går fortare än vad många trott. Oktober 2006 hade 554 000 människor sjuk- eller aktivitetsersättning. Endast 1 % av dessa kom någonsin tillbaka till arbetslivet. Dessutom hade ca 80 000 personer varit sjukskrivna i mer än ett år. De flesta gick sen vidare till sjuk- eller aktivitetsersättning (förtidspension). 140 per dag förtidspensionerades. Det här var följden av en i det närmaste oavbruten uppgång av sjukfrånvaron de senaste 30 åren. Sjukfrånvaron i Sverige var den högsta bland OECD-länderna, möjligen med undantag för Norge. Vi hade världens friskaste befolkning med världens längsta och flesta sjukskrivningar.   Människor lurades lättvindigt in i sjukskrivningar som sen blev till långtidssjukskrivningar och slutligen i stort sett med automatik till förtidspensionering. Sjukskrivning beskrevs av många som att gå ned i ett svart hål. Ingen hjälp, ingen behandling, ingen rehabilitering och ingen kontakt med arbetsplatsen. Det var uppenbart för de flesta att något måste göras. Den socialdemokratiska regeringen hade också som ett resultat av hårt tryck från oppositionen tillsatt en utredning under ledning av den tidigare S ministern Anna Hedborg. Hon levererade efter valet 2006 en lång rad med förslag till förändring av sjukförsäkringen. Den stora omläggning som regeringen därefter gjort av sjukförsäkringen har hennes analys som grund. Det är glädjande att effekten nu är så tydlig. Senast visade det sig i att 20% färre ansökt om sjukpenning under första kvartalet 2009 jämfört med första kvartalet 2006. Orsaken är inte att färre fått avslag. Antalet avslag har ökat med 0,3%. Skillnaden beror på att vi svenskar fått en annan syn på vad sjukskrivning är till för. Förr hörde man ”jag ska till doktorn för att sjukskriva mig”. Så säger man inte idag. Dessutom förekom ”får jag inte semester så sjukskriver jag mig” liksom att ett bråk med chefen alternativt problem i äktenskapet kunde resultera i sjukskrivning. Sår är det inte idag. Vi vet att sjukskrivning bara är aktuellt om man inte kan arbeta på grund av sjukdom. Dessutom har Sveriges läkare fått ett delvis ändrat förhållningssätt till sjukskrivning. Det beror bland annat på att det nu finns tydliga riktlinjer för hur lång sjukskrivning som är medicinskt motiverat vid en viss sjukdom . Många läkare har också sett att på samma sätt som behandlingar med läkemedel har biverkningar så finns det också biverkningar med sjukskrivning. Den som går sjukskriven för länge drabbas nästan oavsett av grundsjukdom efter någon månad av sömnstörningar, nedstämdhet och koncentrationssvårigheter. Vad är då vänsterkartellens svar jo stoppa alla förändringar. Det var bättre förr tycks vara mantrat. Jag har svårt att se ett system med långa passiva sjukskrivningar som resulterade i 140 nya förtidspensionärer som ett mål att sträva mot. Istället kan vi snart vara i ett läge där sjuka människor får hjälp och stöd i tid och inte som tidigare skickas in i långa och passiva sjukskrivningar. Anders W Jonsson ( c )