Svar till Niclas Lindberg

Ja Niclas, det fanns många tecken på hur sjukt dåligt den svenska sjukförsäkringen tidigare fungerade. Att det var sjukt kunde man se på att medan Finland under åren 1989 hade en konstant sjukfrånvaro på strax över 2% så ökade sjukfrånvaron i Sverige från 2 till 5,5%. Det var sjukt när sjukfrånvaron i Sverige varierade mellan 20 dagar och 77 dagar mellan olika nivåer. Sjukt dessutom när det var i Strömsunds kommun i Jämtland med landets friskast luft och vackraste natur som ohälsan var som störst. Fullständigt sjukt när en fotledsfraktur i snitt behandlades med 110 dagars sjukskrivning 1990 och 245 dagar 10 år senare. Helt sjukt när Sverige som med alla sätt att mäta har den friskaste befolkningen i världen hade de längsta och flesta sjukskrivningarna. Totalsjukt när fusket bredde ut sig mer och mer. De flesta medlemmar i Hells Angels var långtidssjukskrivna eller förtidspensionerade! För sjuka att arbeta men friska nog att ägna sig åt brottslighet. En sjukförsäkring som fullständigt spårat ur får två svåra konsekvenser. För det första blir det dyrt för samhället. Mer och mer pengar går åt till att betala ut sjukersättning och förtidspensioner och kan inte användas till äldreomsorg, skola och sjukvård. För det andra och betydligt värre så drabbade det en massa människor. De hamnade i sjukskrivning som blev till långtidssjukskrivning. Fick ingen hjälp tillbaka och efter ett år var risken stor att man blev förtidspensionerad. Förtidspension vet vi är ett liv med knappa ekonomiska resurser och stor risk för ytterligare sjukdom och för tidig död. 140 människor per dag förtidspensionerades 2006. Helt sjukt! Fler och fler blev för några år sedan övertygade om att något måste göras för att få en fungerande och rättvis sjukförsäkring. En försäkring som garanterar rätt ersättning till den som på grund av sjukdom inte kan arbeta och som dessutom utbetalas i tid. Ingen tror att en sådan omställning är enkel för någon. Den är framförallt inte enkelt för alla de som hamnat i långa passiva sjukskrivningar. Jag känner och har kontakt med många som är i den situationen. Jag vet därför att allt inte är bra idag men jag är helt övertygad om att det är betydligt bättre än vad det var för några år sedan. Så Niclas jag är rätt säker på att färre människor kommer att skadas av sjukförsäkringen 2010 än vad som var fallet 2006. Anders W Jonsson  ( C )