Återigen allt färre sjukskrivna

En gång per månad kommer statistiken från Försäkringskassan. Återigen visar den färre sjukskrivna och färre förtidspensionärer. Så mycket att till och med Radio Gävleborg uppmärksammar förändringarna. Glädjande är nu att skillnaden mellan hur kvinnor och män drabbas börjar minska.

Färre sjukskrinva och färre förtidspensionärer tyder på att allt färrre drabbas av de passiva sjukskrivningar som var regel under vänsterstyret. Det betyder dessutom att det blir mer resurser över till andra nödvändiga satsningar.

Att det finns en bit kvar att gå syns tydligast på det diagram  som visar på regionala skillnader. De värst drabbade länen, Norrbotten, Jämtland och Gävleborg ligger fortfarande på ohälsotal runt 40 dagar medan Halland och Stockholm finns runt 30 dagar. Så länge den skillnaden kvarstår är det tydligt att sjukskrivningsprocessen inte fungerar som den ska eftersom det inte finns något som tyder på att människor i Gävleborg skulle vara så mycket mer drabbade av sjukdom.

Mattias Lundbäck har på sin blogg den hälsosamme ekonomisten uppmärksammat att allt var inte bättre förr.