Det nyfödda barnet

Ekot uppmärksammar idag att det finns olika rutiner för vad man gör med det barn som föds efter bara 22 veckors graviditet. Föds barnet i Umeå eller Uppsala är man beredd med avancerad intensivvård om barnet visar livstecken. Så är ej fallet söder om Uppsala.

Vid ett besök på neonatalavdelningen i Uppsala dagarna före jul uppmärksammades Socialutskottets ordförande Kenneth Johansson på förhållandet. Jag skrev om det på min blogg och SvD hade en bra artikel.
Kenneth tog initiativ till att Socialstyrelsen skulle ta fram riktlinjer vilket jag förstår nu är på gång.
Den fråga Ekot ställer idag är om det ska få finnas skillnader. När man befinner sig i fronten av den medicinska utvecklingen så kommer det att vara vissa skillnader. Frågan är om vård av barn födda efter 22 veckors graviditet är utvecklingsfront eller ej. En nyligen publicerad vetenskaplig artikel visar att 10% av dessa barn överlever.
Sen kan jag tycka att det är märkligt att inte ett nyfött barn är lika mycket värt som en vuxen människa. När en 60 åring får ett hjärtstillestånd utanför sjukhus är prognosen oerhört dålig. Betydligt sämre än för barnet som föds efter 22 veckors graviditet både vad gäller överlevnad och svåra hjärnskador. Det tycks vara OK att ha åsikten att det nyfödda barnet har dålig prognos så ingen satsning ska göras. Däremot har jag aldrig hört någon säga att vuxna som får hjärtstillestånd på gatan inte ska få sjukvårdens maximala insatser med allt som där tillhör. Är inte ett människoliv lika mycket värt som ett annat?