Bedrövlig läsning

GP publicerar en SIFO undersökning som visar att 15% av ungdomarna tycker det är OK att sjukskriva sig utan att vara sjuk. Det är en försämring jämfört med för fem år sedan då 12% tyckte att fusk var OK. Intressant är också att det är en stor skillnad på yngre och äldre. Hos äldre är siffran för att acceptera fusk betydligt lägre.
Mycket fusk sker sannolikt inom de första veckorna då det är arbetsgivaren som har möjlighet att kontrollera. Att använda den möjlighet som man fått att kräva läkarintyg från första dagen skulle stävja fusk.
En ny lag om bidragsbrott finns på plats. En utredning har förslagit möjlighet att spärra den som fuskat att under en period få ta använda sjukförsäkringen. En utredning har också tillsatts om möjlighet att lägga straffavgifter på den som fuskat.
Det finns ett starkt stöd bland ärliga människor som arbetar och gör rätt för skärpa åtgärderna mot fuskare. Endast vänsteroppositionen i riksdagen som tycker att det är fel att klämma åt fuskarna.