Ungdomsarbetslöshet, svar till sossar

Tänk så duktiga socialdemokratiska riksdagsmän är på att gömma huvudet i sanden när det handlar om ungdomsarbetslöshet.   Sverige toppar vad gäller ungdomsarbetslöshet i EU. Det har inte kommit sista året utan så har det varit in mycket länge. Vi har nu, efter en rejäl sänkning återigen samma nivå som när sossarna förlorade regeringsmakten 2006.   Att då tro att man kan komma åt roten till problemet genom fler platser i kvalificerade yrkesutbildning, komvux, lärlingsutbildning och högskola är något pinsamt.   De åtgärder som man föreslagit är det inget fel på. De minskar ungdomsarbetslösheten, men är inte svar på frågan varför Sverige är sämst i Europa.   Regeringen har redan inrättat en Yrkeshögskola för kvalificerade utbildningar. Det finns alltså idag betydlig fler platser för eftergymnasial yrkesutbildning än när sossarna fick lämna regeringen.   Antalet antagna till högskolan har också ökat kraftigt.   Regeringen har redan tillfört en stor mängd lärlingsplatser.   Det här är åtgärder som mildrar symtomet rekordhög arbetslöshet men som inte ändrar på orsaken till att Sverige utmärker sig med Europas högsta arbetslöshet.   Det är för det första att vi på arbetsmarknaden har en lag, LAS, som går ut på att när arbetsstyrkan ska minskas ska invandrare och ungdomar sägas upp först. Den måste ändras.   För det andra har vi en gymnasieskola som haft som mål att alla ska bli akademiker vilket resulterat i att 25% av eleverna slås ut och att de som gått program med yrkesinriktning inte har tillräckliga yrkeskunskaper när de är färdiga med sin utbildning. Nu kommer vi att få en ny gymnasieskola med tre olika inriktningar, en studieförberedande, en yrkesförberedande och en lärlingsutbildning. Skolan utformas utifrån elevernas önskemål och inte utifrån socialdemokratisk ideologi.   För det tredje har vi, jämfört med andra länder, höga ingångslöner. Regeringen har försökt göra något åt det genom sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar. Socialdemokraterna och Ohly har lovat att arbetsgivaravgifterna ska höjas för ungdomar om de kommer till makten. Jag tror de flesta läsare förstår hur den förändringen kommer att påverka ungdomars möjlighet att få jobb.   Ungdomar vill inte ha låga löner och obefintlig anställningstrygghet tycker sossarna. De verkar inte ha förstått att 25% av ungdomarna som idag vill arbeta varken har ett jobb att gå till eller något annat än månadslön från föräldrar alternativt socialbidrag från kommunen att kvittera ut.