Bryter regeringen mot barnkonventionen?

I gårdagens Aktuellt beskrevs en situation med en familj från Ryssland nu boende i Sverige. Far och det äldre barnet hade permanent uppehållstillstånd i Sverige vilket inte mor och det nyfödda barnet hade. Nu skulle mor och det nyfödda barnet tvingas från Sverige för att söka uppehållstillstånd från Ryssland. Min högt värderade kollega, barnläkaren Lars H Gustafsson, beskrev det som ett brott mot FN:s barnkonvention. Journalisten utpekade regeringen som den ansvariga.  Utlänningslagen har alltid byggt på att den som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska söka det från hemlandet. Undantagna är de som flyr för sina liv och  söker asyl i Sverige. Det är en klok regel. Motsatsen skulle bli märklig om alla som ville ha permanent upphållstillstånd i Sverige skulle åka hit för att här avvakta besked. Regeln får dock en del märkliga konsekvenser. Det handlar framförallt om att barnfamiljer splittras men det kan också vara att någon som vårdar en svårt sjuk anhörig tvingas ut ur landet. Under socialdemokraternas alla år vid makten gjordes inga försök att ändra lagen så att det skulle bli möjligt att göra undantag i särskilt ömmande fall. Alliansregeringen har gjort det och ett förslag finns som skulle kunna träda i kraft under nästa år. Att ändra en lag måste göras i enlighet med regeringsformen. Först ta fram ett förslag. Det ska sen skickas på remiss. Remissvaren ska beaktas och ett nytt förslag tas fram. Det ska sen till lagrådet som granskar det ur juridisk synvinkel. Sen proposition som går till riksdagen där beslut fattas som sen blir till lagändring. Den stackars migrationsministern Billström, som alltså gjort något för att råda bot på situationen, framställs i inslaget som skurken som bryter mot Barnkonventionen när han har den otacksamma uppgiften att säga att Migrationsverket har fattat ett beslut utifrån den lag som nu gäller. Skulle han göra något annat skulle han fällas för ministerstyre. En rimligare hållning skulle kanske vara att fråga socialdemokraterna varför de inte ändrat lagen på alla år.