8,4 miljarder mot arbetslöshet

Partiledarna har nu presenterat satsningen för att sänka arbetslösheten.  Ser med stor spänning fram emot kommentarerna från oppositionen. Sannolikt kommer socialdemokraterna nu att peka på att Alliansregeringen hösten 2006  kraftigt minskade satsningarna på arbetsmarknadspolitik. Det är sant. När företagen ropar efter människor ska man inte låsa in arbetslösa i olika former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. När landet däremot drabbats av stora varsel och arbetslösheten stiger ska utbildningsplatserna öka både i det ordinarie utbildningssystemet och inom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. När jag åkt runt i olika län och pratat om regeringens politik har jag roat mig med att låta arbetsförmedlingen i länet ta fram statistik på hur stor andel av de arbetslösa som under åren 94 till 07 varit sysselsatta i olika former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Man skulle anta att andelen ökat under lågkonjunktur och minskat under högkonjunktur. Så har det inte varit. Kurvan samvarierar med en enda faktor, förekomst av allmänna val. Från att sossarna kom till makten har toppåren för arbetsmarknadspolitik varit 1998, 2002 och 2006. Regelmässigt har man året efter valet gjort kraftiga neddragningar. Det kommer man nog att bortse ifrån och istället dra valsen en gång till.