En krona mer för mjölken!

Milko höjer priset på mjölk med en krona. Väljer Gefleortens mejeri att göra detsamma kommer jag gladeligen att betala den kronan för att landskapet ska hållas öppet i Hedesunda.