Sanktioner ger kortare arbetslöshet

I en rapport visar IFAU att de som går på a kassa och drabbas av en sanktion, ex vis på grund av att arbetslös nekat erbjudet arbete, så leder det till att arbetslöshetsperioden blir kortare. En viktig iakttagelse. Anna Hedborg, tidigare LO ekonom och socialdemokratisk minister, säger i en intervju med anledning av sin 65 års dag att ska vi ha generösa ersättningsnivåer för arbetslösa och sjukskrivna så bygger det på att alla som på något vis kan försörja sig själva genom arbete verkligen gör det. Det hon därmed också säger är att vänsterkartellens politik dvs att både vilja ha generösa ersättningsnivåer OCH samtidigt inte ställa krav på arbetslösa och sjukskrivna är en tulipanaros. Det går säga men finns inte i verkligheten. Hade Mona Sahlin fått fullfölja sin strategi dvs att få förnya partiets politik, bland annat i den kloka riktning som Anna Hedborg visar på, och dessutom fått bilda samarbete med Mp utan kamrat Ohly hade hon haft chansen att lyckas. Nu blev det inte så och det är inte Monas fel kan jag tycka.