Talande detalj

i turbulensen kring Bodström är vänsterns Dinamarca. Ohly har skickat ut sin skolpolitiska taleskvinna, Rosanna Dinamarca, för att på skolpolitisk grund skjuta mot Bodström. Hennes inlägg publiceras i Expressen. När hon ska beskriva vänsterns skolpolitik väljer hon att lyfta tre punkter För det första ska skolor inte få drivas i aktiebolagsform. För det andra ska inte en organisation få driva hur många skolor som helst (vän av ordning frågar sig då hur V kan tycka det är ok att en kommun driver hur många skolor som helst). För det tredje ska kommunerna få stänga friskolor som de vill. Inte med ett ord lyfter vänstern ordet kvalitè. Helt ointressant vilken verksamhet som bedrivs i skolan och vad resulatet bli. Det viktiga är ägandet. Inte med ett ord lyfter vänstern elevers och föräldrars rätt till makt och inflytande. Det är tillsammans med vänstern som Mona Sahlin ska forma sin skolpolitik....