Regeringen återställer orättvisa som sossarna skapade

När sossarna la fram budget för 2005 ändrade man lagen om bostadstillägg så att man skulle kunna undanta förtidspensionärer (människor som uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning) från framtida höjningar av bostadstillägget. Sedan dess har klyftan mellan ålderspensionärer och förtidspensionärer ökat för varje gång som bostadstillägget för ålderspensionärer höjts. Alliansregeringen höjde bostadstillägget för ålderspensionärer i budget 2007 och lovade då att återkomma med motsvarande höjning för förtidspensionärer. I förslaget till budet 2010 höjer regeringen nu bostadstillägget för personer med förtidspension. Därmed hamnar tillägget på samma nivå som för ålderspensionärer. Omkring 130 000 förtidspensionärer berörs av förändringen. Tillägget höjs med upp till 6 600 per år och gränsen för den högsta bostadskostnaden som ersätts höjs från 4 500 kronor till 5 000 kronor. Andelen av bostadskostnaden som ersätts höjs från 91 till 93 procent. I snitt innebär förslaget en ökning med 2 700 kronor per år, eller 225 kronor i månaden för de som har bostadstillägg. Ser att det för Gävleborgs del innebär 13 miljoner till förtidspensionärer med BTP.  Därmed återställer regeringen bostadstillägget så att förtidspensionärer åter får samma BTP som ålderspensionärer.