Pensionerna

Alliansens partiledare berättar på DN debatt att man kommer att sänka skatten för pensionärer. Det finns två skäl till att förslaget läggs. För det första har Sverige fortfarande ett högt skattetryck även om det minskat sen 2006. Det är bara Danmark som har ett högre skattetryck. Skatterna har sänkts för de som arbetar genom jobbskatteavdraget. Att arbeta innebär ökade kostnader jämfört med att inte arbeta. Resor upp till 9000 kronor kan man inte göra reseavdrag för. Äta på jobbet kostar mer än att äta hemma. Andra krav på kläder osv. Jobbskatteavdraget kompenserar för alla dessa kostnader och gör att ingen ska förlora på att gå från bidrag till jobb.  Konstruktionen på jobbskatteavdraget grundas på den skattepolitik som Centerpartiet så sent som i valet 2002 var ensam om att driva nämligen att skatten skulle sänkas mest för de som tjänar minst., inte tvärtom. Nu finns ett utrymme att sänka skatten även för pensionärer. Då görs det enligt samma mönster dvs mest till de som endast har garantipension. För det andra så skulle pensionerna ha sänkts 2010 om inget gjorts. Det nya pensionssystemet är helt oberoende av statens budget.  Det har lett ända sen det infördes lett till högre pensioner än om det gamla ATP systemet behållits.  Men i systemet ligger att när världen drabbas av finanskris och en tuffaste lågkonjunktur sen 30 talet så sänks pensionerna. Det beror framförallt på att värdet på AP fonderna urholkas.  Pensionssystemet bygger på en fem partiöverenskommelse. Den ska ligga fast och stabil över tiden är tanken. Ingen vill därför ändra på principerna i pensionssystemet. Att däremot välja 2010 för att göra en skattesänkning gör att pensionärerna inte drabbas fullt ut av kristen. De som bara har garantipension kommer att få en höjd pension 2010 medan de med hög pension trots skattesänkningen kommer att få mindre pengar i plånboken 2010.  Det kommer säkert att leda till protester, inte minst från PRO som av någon anledning alltid slåss för de pensionärer som har det bra, men är resultatet av en tydlig prioritering. Mest till de som har minst.