Skatten och pensionärerna

För andra gången föreslår nu Alliansregeringen sänkta skatter för pensionärerna. Dessutom med en tydlig profil där pensionärerna med de lägsta inkomsterna får de procentuellt högsta sänkningarna. Pensionärsorganisationerna gör vad de ska nämligen värnar pensionärernas ekonomi och tycker att regeringen borde gått längre. Det kan jag förstå. Det jag däremot inte förstår är de ideliga jämförelserna