Höjd skatt och minskad valfrihet

Idag är den stora dagen. Jag ska träffa en Bulgarisk delegation på besök i Stockholm för att prata sjukvård. Tyvärr ej på Rosenbad. Allt är avstängt med anledning av att ett annat besök är på ingående. Brasiliens president Lula da Silva. Därmed förbjudet att ta in några andra gäster i huset. Det alltid lika vänliga jordbruksdepartementet har fixat ett rum så det löser sig. Frånsett Lulas besök är det oppositionens dag att visa upp sig. Trots ett års grupparbete har man inte lyckats ena sig om annat än att skatten ska höjas (oklart hur mycket) och att valfriheten ska minskas (oklart hur mycket). Populismen har helt tagit över hos sossarna. Skatten ska höjas för alla men mest för höginkomsttagarna. Populärt budskap hos vissa men förödande för samhällsekonomin. Det leder till ökade marginalskatter. Sverige har redan världens högsta marginalskatter vilket är en mycket effektivt hinder för att få fler att jobba mer. Sen hur man kan tro att rätt medicin för att få Sverige ur krisen är kraftigt höjda skatter övergår mitt förstånd. Höjda skatter på tobak gör att folk röker mindre och höjda skatter på arbetsinkomster gör att folk jobbar mindre. För att förstärka effekten vill man också ha rejält höjda bidrag till arbetslösa och sjukskrivna samt att återinföra rätten att gå sjukskriven  år ut och år in utan några åtgärder. Sannerligen en kraftfull ekonomisk politik.