Cancer

En av de större satsningarna i regeringens budget är förverkliga en del av de kloka tankar som finns i Kerstin Wigzells utredning - en nationell cancerstrategi. . att arbeta vidare utifrån förslagen i utredningen om en svensk Cancerstrategi. För att få idéer träffade jag idag ett antal företrädare för olika anhörig och patientföreningar. Mycket spännande diskussion där det (för en gångs skull) var mer lyssnande än pratande från min sida. Genomgående tankar var att se till att vi får lika vård i hela landet. Skillnaderna är oacceptabla. För det andra, prata inte bara om patienten i centrum utan se till att patienten får makten.  Gripande också att höra om arbetet  i de olika föreningarna. Hur ex vis föreningen för pat och anhöriga med hjärntumör och dito lungcancer på grund av sjukdomarnas dåliga prognos hade mycket svårt att få kontinuitet i sin verksamhet. Varför inte från samhället sida stötta dessa kämpar. De har så mycket klokt att komma med kan man fråga sig. De kämpar med sin sjukdom och har ändå ork att tänka på att förbättra sjukvården för andra. Imponerande!