Pinsamma riksdagsledamöter

SvD har testat kunskaperna vilka kunskaper riksdagsledamöterna har i de frågor de ska besluta. Resultatet är pinsamt. Jag kan förstå att inte alla ledamöter kan kunna allt om alla frågor. Men de som sitter i fackutskottet måste ha läst betänkandena som kammaren ska besluta om. Så är inte fallet med försvarsutskottets ledamöter som har berett den mycket känsliga FRA frågan.  SvD ställde fem elementära frågor om propositionens innehåll och resultatet var skrämmande. Bara Centerpartiets Staffan Danielsson och tre hade alla rätt. Heder åt honom. Jag hoppas att fler tidningar gör uppföljningar av det här slaget. Kraven på riksdagsledamöterna måste öka. Intrycket jag får är att man inte vill skriva artiklar själv. Det ska andra göra. Sen ska man tydligen inte behöva läsa heller. Votera i kammaren anser flera vara oviktigt och kvittar ut sig. Hemma för att ha kontakt med väljarna tjugo veckor per år. Dessutom varje måndag och ofta på fredagar.   Jag hoppas någon av länets tidningar frågar socialdemokraten Åsa Linderstam, ledamot av försvarsutskottet varför hon bara kunde svara på en av fem frågor rörande FRA.