Raserar äldreomsorgen!!!

Alliansregeringen raserar den gemensamma välfärden och inte minst äldreomsorgen!!!! Känns budskapet igen från den allt hesare oppositionen. Nu har Socialstyrelsen publicerat statistik för äldreomsorg andra halvåret 2008. Den redovisar läget 31 dec 08. Statistiken visar att 156200 personer hade hemtjänst jämfört med 153700 år 2007 = +2500 och 95600 personer hade särskilt boende jämfört med 95200 år 2007 = +400. Det är första gången under 2000 talet som särskilt boende inte minskar.

Måste vara tufft att som vänsterpolitiker alltid ha verkligheten som motståndare........