Patientens rätt

Idag har just utredningen Patientens Rätt offentliggjort sitt slutbetänkande. Man kommer med ett mycket bra förslag till hur reglerna ska se ut för den som vill etablera sig som privat vårdgivare inom hälso- och sjukvården. Det vill säga utanför primärvården där redan Vårdval Sverige som gäller från och med 1 januari 2010 ger utmärkta möjligheter för privata etableringar. Grundläggande för båda reformerna är att om patienten ska får rätten att själv bestämma så måste också landstingens monopol på produktion av öppen hälso- och sjukvård avskaffas.  Idag finns cirka 1000 läkare och lika många sjukgymnaster som på basen av en lagstiftning från 1994 driver mottagningar. Det är sjukvård för 2,5 miljarder årligen. Det nya förslaget öppnar för privat sjukvård i storleksordningen 10 miljarder. Svensk hälso- och sjukvård kostar totalt cirka 200 miljarder så det handlar inte om någon omvälvning. Jag förväntar mig att många Centerpartister nöjt kommer att klappa händerna. Förslaget överestämmer med diskussionen på stämman i Örebro i våras.  Jag förväntar mig också att oppositionen kommer att beskriva förslaget som en jättelik privatisering av svensk sjukvård som leder till att den rike får allt och den fattige lämnas att dö i ett dike.  Rätt förutsägbart. Märkligt kommer det dock att vara att ett antal privatläkare också kommer att kritisera förslaget trots att det öppnar för en fyrdubbling av den privata specialistvården. De är nöjda med dagens situtation och vill inte ändra de sätt de arbetat sen 16 år tillbaka är väl förklaringen.