Spartips för landstingspolitiker

Svenskt näringsliv har på ett förtjänstfullt sätt tittat på effektiviteten i svensk sjukvård. Presenterad i kortform på DN debatt. Tips för landstingpolitiker som sliter med budget i balans.