Perspektiv på Vellinge

Vellinge har snart lyckas få samma klang som Sjöbo en gång hade. Oförskyllt med tanke på att det finns ytterligare 100 kommuner som inte skrivit avtal med migrationsverket om att inte ta emot ensamkommande flyktingbarn. Kanske oförskyllt dessutom då en undersökning nu visar att endast 18% av Vellingeborna ställer upp bakom sitt moderata kommunalråd. 63% tycker att kommunen ska ta emot. Perspektiv på frågan får man dessutom när man jämför dagens 2000 ensamkommande flyktingbarn med de 70 000 ensamkommande flyktingbarn som ett betydligt fattigare Sverige tog emot från Finland vintern 39/40.