Fp om Vattenfall

Stor nyhet idag tycks vara att Folkpartiet tycker att Vattenfall ska köpa mycket kärnkraft runt om i Europa vilket Centerpartiet är tveksamma till.  Jag förstår inte riktigt det stora i att två Allianspartier har olika uppfattning. Intressant kanske att Folkpartiet tycker att det statligt helägda Vattenfall ska köpa på sig mer kärnkraft. Vore Vattenfall ett privatägt företag skulle uppfattningen inte vara särskilt kontroversiell men såvitt jag vet har aldrig fp tidigare vurmat för att helägda statliga bolag ska expandera utomlands. Vattenfall fick under den socialdemokratiska regeringen en ny inriktning. Från att förvalta svensk Vattenkraft skulle det bli ett expansivt kraftbolag på den europeiska marknaden. Regeringen har tagit inititativ till en stor genomgång av företaget. Den är inte avslutad. Det regeringen hittills gjort är att man varit tydlig i att ägaren (staten) tycker att företaget ska koncentrera sig på tre saker; gå med vinst, vara aktiv på den expansiva  förnybar marknaden och värna varumärket.  När det handlar om så stora värden som Vattenfall representerar är det klokt att tänka sig för innan man fattar ytterligare beslut.  Jag kan också tycka att det vore klokt med ett brett samförstånd när det handlar om en så central fråga som hur vi ska hantera den svenska vattenkraften. Per Ankersjö visar på sin blogg att hanteringen fram till idag inte varit helt optimal från den tidigare VD:n i Vattenfalls sida. Sen kan man också tycka att det är tur att Folkpartiets Greve Hamilton inte har så stort inflytande på hur regeringen väljer att hantera Vattenfall.