Köerna minskar, eller ökar.

Karin Ånöstam, centerpartiets distriktsordförande i Gävleborg, frågade mig igår hur det var med klyftorna i Sverige. Du, sa Karin, har påstått att klyftorna minskar men på ekot säger att de ökar. Lovade Karin ett svar vilket levereras här: Bakgrunden till Eko inslaget var att LO igår skrev på DN debatt. Budskapet var att klyftorna ökar, sannolikt nu men framförallt under den socialdemokratiska regeringstiden. Artikeln grundade sig på en rapport. Läser man den är bilden inte lika tydlig. Idag kommer Stefan Fölster, Svenskt Näringsliv, med en bok. Budskapet är att klyftorna minskar. Inte lätt att veta vad som är sant. När de rika blir rikare handlar det framförallt om att aktiekurserna stiger kraftigt. Det var en av orsakerna till att klyftorna ökade under sosse tiden. Är det ett problem? Sannolikt inte. Jag mår inte dåligt av att Stefan Persson tjänar fem miljarder extra. Påverkar väl mig sannolikt positivt eftersom han investerar pengarna på något klokt sätt vilket ökar tillväxten. Att de rika blir rikare är bara bra. Betydligt allvarligare är vad som händer i den andra änden. De som lever på socialbidrag (kallas ekonomiskt bistånd)får sen 2005 sina pengar uppräknade med konsumentprisindex. Blir mjölken dyrare ökar socialbidraget i motsvarande mån. Så kommer det ej att vara 2010. Konsumentpriserna har nämligen sjunkit men regeringen har valt att låta socialbidragen ligga kvar på samma nivå som i fjol. De flesta andra stödformer som exempelvis garantipension (till de sämst ställda pensionärerna) och förtidspension följer också konsumentpriserna men genom en mekanism som kallas prisbasbeloppet. Ålderspensionerna följer däremot löneutvecklingen i samhället. Om inte samhällsekonomin är riktigt dålig. Då slår bromsen i pensionssystemet in och pensionerna sänks. Det kommer att hända 2010. Totalt sett har ålderspensionärerna sen det nya systemet infördes haft en bra utveckling av pensionerna. Bättre än med det gamla ATP systemet. Om löneutvecklingen för alla som jobbar är god, vilken den varit de senaste åren, innebär det att klyftan mellan de som jobbar och de som lever på socialbidrag eller är förtidspensionärer ökar. Är det dåligt? De fattiga blir fattigare i relation till de som jobbar men i absoluta tal är de garanterade samma standard som de tidigare haft. Det riktigt allvarliga är däremot om klyftorna ökar på grund av allt fler blir bidragsberoende. Den utvecklingen såg vi under socialdemokraternas år vid makten. Från 2006 fram till finanskrisen hösten 2008 minskade antalet arbetslösa, socialbidragstagare och sjukskrivna/förtidspensionärer. Klyftorna minskade. Efter hösten 2008 har de sjukskrivna/förtidspensionärerna fortsatt minska. Antalet socialbidragstagare ökar. Arbetslösheten har stigit och ligger idag på samma nivå som 2006. Den antas fortsätta stiga några månader till. Utvecklingen av klyftor följs sedan många år noga av Finansdepartementet och presenteras varje år i budgetens så kallade fördelningspolitiska bilaga. Långt och tråkigt svar på berättigad fråga…….. Ser för övrigt att en av mina grannar i Vinnersjö, gamle Johan, kommenterat frågan i ett  välskrivet inlägg på sin blogg.