Sossarnas dimridåer

Ser att Arbetarbladet idag publicerar mitt svar på sosseriksdagsmannen Raimo Pärssinens angrepp på Centerpartiet.