Cancer och sjukskrivning III

Försäkringskassan har gått igenom sina arkiv för att se hur många med cancerdiagnos som fått sin sjukpenning indragen. Genomgången visar att cancersjuka inte bedöms hårdare med det nya reglerna än de gjorde med de gamla reglerna.  Försäkringskassans generaldirektör Adriana Lender har i en TT intervju klargjort att "Det är inte så att cancerpatienter snabbare tvingas ur försäkringen".  Att det är så framgår också av riksdagsprotokollet. Under regeringen Göran Persson fick socialförsäkringsminister Hans Karlsson 2005 svara på Ulla Hoffmans ( v ) fråga "Vad tänker minstern göra för att inte svårt cancersjuka ska tvingas arbetspröva".  Han fick 2004 debattera samma fråga i riksdagen föranlett av en interpellation från folkpartisten Erik Ullenhag. Resultatet av den senaste veckans debatt är att lagen nu ändras så att det inte ska råda någon tvekan om svårt cancersjuka inte ska tvingas arbetspröva.  I den socialdemokratiska retoriken kommer det fortsatt att heta: Under våra år vid makten var allt fantastiskt! Men sen den moderatledda regeringen kom till makten tvingas döende cancersjuka att arbeta så att skatten kan sänkas för de rika!Risken är bara att någon tittar i statistiken och kanske till och med läser riksdagsprotokollet.  Kejsarinnan kommer då att framstå som rätt naken.