Snurrigt och dumt sa Liselott

De orden använde LiseLotte Olsson, vänsterpartistisk riksdagsman och ledamot av Socialförsäkringsutskottet  när hon beskrev delar av vänsterpartiernas fusköverenskommelse om en så viktig fråga som sjukförsäkringen. Uppgörelsen innehåller krav på en statlig utredning istället för den rehabiliteringsgaranti som nu ger 50 000 sjukskrivna rehabilitering. Den försämrar villkoren för mycket svårt handikappade ungdomar men förbättrar villkoren för höginkomsttagare som är förkylda. Den tar bort de fasta tidsgränserna vilket enligt flera rapporter är den del i förändringen som lett till att sjukskrivna snabbt får hjälpa att komma tillbaka till arbete. På DN debatt fanns häromdagen en bra artikel som i detalj beskriver just hur snurrigt och dumt det blev när vänsterpartierna fuskade ihop en ny sjukförsäkringsreform. Snurrigt och dumt är faktiskt en rätt bra beskrivning. Hoppas väljarna ser till att det inte blir firma ”snurrigt och dumt” som flyttar in i regeringskansliet efter valet.