Pensionärerna protesterar

Igår demostrerade PRO. PRO:s ordförande säger att det är bra att regeringen uppmärksammat pensionärerna men det krävs mer. Kloka ord kan jag tycka. Skatten har sänktes för pensionärer den 1 januari 2009. Den sänktes för pensionärer den 1 januari 2010 och nu är det klart att den kommer att sänkas även den första januari 2011. Totalt han pensionärerna fått skattesänkningar för 10,5 miljarder. En garantipensionär har fått 5000 kronor mer per år. Klart det behövs mer för under perioden 1994 till 2006 sänktes skatten för pensionärer med 0 kronor. Till skattesänkningarna kommer att Bostadstillägget för Pensionärer har höjts. Inkomstpensionerna ökade kraftigt under 2007 till 2009 men har 2010 minskat. Det är en följd av hur pensionssystemet (vilket S och Alliansen står på bakom) fungerar. Ett stimulansbidrag på mer än 5 miljarder för utveckling av äldreomsorgen har gått till kommunerna under perioden. 700 miljoner per år för äldreboenden vilket lett till att den minskning av antalet platser på särskilda boenden under sossarnas tid vid makten nu har avstannat.  Lagen om valfrihet vilket ger kommuner möjlighet att överföra makten över hemtjänst och äldreboenden till de äldre. PRO:s ordförande har rätt. Mycket har gjorts men det kan göras mer.