Tänker Mp?

I hälsingetidningarna finns mitt svar till Östlund Mp som kritiserar Alliansens Gröna Röst.