Mp om sjukvården

I Dagens Medicin presenterar MP sin sjukvårdspolitik i tre punkter. Stor satsning på folkhälsa. MP har glömt att det var Alliansregeringen som 2007 gjorde just det. En större satsning på folkhälsa (115 miljoner årligen) än vad någonsin MP lyckats få till i sina budgetförhandlingar. Blir spännande att se hur mycket som blir kvar till folkhälsa när socialdemokraterna fått igenom alla sina höjningar av bidrag. För det andra vill MP öppna för ideella organisationer att bedriva sjukvård. MP har glömt att det var i och med LOV, lagen om valfrihetssystem, och Vårdval Sverige som möjligheterna öppnades för ideella organisationer att konkurrera med kaptialstarka vård och omsorgsföretag. När vänsterpartierna före 2006 styrde Sverige fanns endast Lagen om Offentlig Upphandling. Den ledde i stort sett alltid till att privata företag vann. LOV och Vårdval bygger på konkurrens med kvalitet och inte med pris. Det är ett gyllene tillfälle för idella organisationer. Lagarna som öppnar dessa dörrar vill MP och vänsterpartierna avskaffa. För det tredje tycker MP att alternativ medicin också ska finanserias av landstingen. För de landsting som idag har svårt att få pengararna att räcka till sjukvård ska alltså kassakistan även öppnas för att betala naturläkemedel, zonterapi, healing, homeopati. Min barnläkarkollega Mats Reimer beskriver konsekvenserna i sin blogg. Om bara några dagar får vi veta vad i MP:s sjukvårdspolitik som blir verklighet. Sannolikt får man väl lägga sig platt på alla tre punkterna.