Rosenbom, inte Långläpp

Karlskrona idag. Började med att springa runt stan. Träffade Rosenbom som berättade om hur det var när unge herr Holgersson var på besök. Han kallade Kungen (överheten) för långläpp och räddades av Rosenbom. Blev sen på Blekingesjukhuset min inledning och avslutning. Var Rosenbom inte Långläpp. Fick där prata på landstingets barnrättsdag. Det socialdemokratiska landstingsrådet fick avsluta med att "Kanske inte så dumt av Maud Olofsson att placera en barnläkare på Statsrådsberedningen, Rosenbad. Jag ska ringa Mona och tipsa så att det även efter 19 sept finns en barnläkare på Statsrådsberedningen." Tror nu inte att Ohlyckan är framme efter dagens alla skattehöjar besked....