Landsbygdsskatt ger höginkomsttagare höjda bidrag

Igår kväll blev det klart hur Vänsterpartierna prioriterar. Kilometerskatt och höjning av bensinpriset ska användas för att höja bidragen till höginkomsttagare. Kilometerskatt infördes på 1980 talet för att styra transporter från landsväg till järnväg och sjötransport. Den togs bort 1993 eftersom bara en i det närmaste försumbar mängd gods fördes över från landsväg till järnväg. Vänsterpartierna förstår inte att transporter med lastbil kan ske på ca 420 000 kilometer vägar, medan transporterna med järnväg är begränsade till ca 11 000 kilometer järnvägsspår- De förstår inte heller 83 procent av alla transporter sker med lastbil, 14 procent med järnväg av vilket hälften är transport av malm från Kiruna. Bara 8 procent av lastbilstransporterna är längre än 30 mil och det är möjligen där som järnvägen kan vara aktuell. Över 70 procent av lastbilstransporterna är under 10 mil och avser bland annat grus, asfalt, sopor, mjölk från bönderna, massa och timmer från skogen, livsmedel till dagis, skolor och affärer, snöröjning och sandning med mera. 20 procent är mellan 10-30 mil och följer vanligen inte de nuvarande järnvägssträckningarna. I den enkla vänsterretoriken är det antingen stad eller landsbygd. Antingen ska man satsa på vägar eller järnväg. Verkligheten är att det behövs både och. Pendeltåget kommer aldrig att gå hem till mig i Hedesunda.