Vad ska den gamle tro?

Det är inte lätt att följa med i Vänsterpartierna alla löften.Vad ska exempelvis de äldre tro? Budskapet vid pressekonferensen nyss var att vi minskar klyftan mellan pensionärer och de som arbetar. 7,5 miljarder satsas på att sänka skatten för pensionärer. Vad är då sant? Under tolv år sänkte vänsterpartierna inte skatten en enda gång för pensionärerna. Alliansregeringen har sen 2006 sänkt skatten tre gånger för sammanlagt 10,5 miljarder. Vänsterpartierna vill nu lägga till 2,5 miljarder under kommande period. Samtidigt återinför man förmögenhetsskatt för 4 miljarder. Den ska inte drabba företags möjlighet att få investeringskapital och dessutom ska det finnas ett maxbelopp. 30% av pensionärerna har förmögenhet fiorm av en villa som är betald. Med tanke på att andra förmögenheter ej ska beskattas kommer de äldre att få bära en stor del av den återinförda förmögenhetsskatten. Sen föreslår vänsterpartierna att avgiften till a kassan ska dras av. Inte många pensionärer kommer att kunna göra det avdraget. Därtill kommer det höjda bensinpriset. Ingen pensionär kan kompenseras med höjt reseavdrag. När alla skattehöjningar räknas samman kommer sannolikt merparten av pensionärerna att stå på minus. De stora pengarna satsar vänsterpartierna på att höja taken i bidragssystemet.