Kilometerskatt hårt slag mot Gävleborg

Vänsterpartierna har föreslagit höjd koldioxiskatt och en kilometerskatt för lastbilar. Några företagare i Gävleborg har i en debattartikel förklarat vilka konsekvenser det får för skogsnäringen i länet. Vad kan det då kosta per lastbil.  Ett lastbil som går på fjärrtrafik kör 20 000 mil per år. Den drar 4,4 liter per mil. Vänsterpartiernas kilometerskatt är på 1,40 per km och koldioxidskatten 0,61 kr per liter diesel. Snabb huvudräkning gör att det blir en ökad årskostnad för en åkare med en bil på 330 000 kronor. Vet man sen att tunga fordon i Sverige kör 4.131.324.480 km per år så blir den ökade kostnaden 7 miljarder. Kostnaden kommer inte att tas ur åkeriernas plånböcker utan läggas på priset för Gävleborgs exportprodukter. Kommer Springerkoncernen i Tyskland att köpa mer eller mindre papper från Gävleborg när priset går upp. Kommer det att leda till fler eller till färre jobb i länet.  När Gävleborg har en hög arbetslöshet föreslår vänsterpartierna skattehöjningar som direkt slår mot sysselsättningen i länet. Hur tänkte man egentligen?