Arbetslösheten fortsätter sjunka

Det kommer så många goda nyheter just nu. Arbetslöshetsstatistiken för v 19 är en sådan. Sen några veckor tillbaka sjunker den totala arbetslösheten rätt snabbt. Därtill kommer att antalet sysselsatta redan är betydligt högre än det var 2006. En enkel uppskattning är att någon gång efter midsommar kommer arbetslösheten 2010 att vara lägre än den var 2009 OCH lägre än den var 2006.