Få sjukskrivna till socialbidrag

En annan god nyhet är Försäkringskassans uppföljning av vad som hänt med de som vid årsskiftet lämnade sjukförsäkringen efter att ha varit sjuksivna i minst 2,5 år.  14 700 personer erbjöds då hjälp att hitta tillbaka till egen försörjning av Arbetsförmedlingen.  Det var 14 700 som lämnade sjukförsäkringen men bara 12 700 som skrev in sig i Arbetsförmedlingens introduktionsprogram vilket var kravet för att få ekonomisk ersättning. Vänsterpartierna gjorde gällande att de 2000 hade hamnat hos kommunerna för att få socialbidrag. 58% av de som hade varit sjukskrivna försörjde sig genom lönearbete. 5% hade försörjning från eget företag. Bara 2% fick socialbidrag (försörjningsstöd). Jag påstår inte att förändringen varit lyckad för alla. Många har kommit ikläm och uppplever en klar försämring. Om man jämför med det gamla systemet där hela den aktuella gruppen förpassades till förtidspension måste resultatet ändå betraktas som en succé.  Vänsterpartierna får inte helt lätt att övertyga väljarna om att det var bättre förr.