25 000 borttappade arbetare

Vänsterpartierna gör återigen en poäng av att 25 000 årsarbetare skulle ha försvunnit från kommuner och landsting. Det är fel vilket bl a vårdföretagarnas näringspolitiske chef tydligt redogör för i diverse tidningar.