Landstingsledningen i Jämtland är tragisk

Primärvården i Jämtland har haft stora problem. Uppdrag granskning gjorde situationen tydlig förra året.  När nu Vårdvalet rullas ut över landet leder det till en snabb nyetablering av primärvårdsenehter. Så ej i Jämtland. Villkoren har ställs så höga att inte ens välrenommerade Medicin Direkt kan öppna en mottagning. Med all sannolikhet kommer ingen av landstingens egna enheter att kunna leva upp till de villkor som ställs. Den socialdemokratiska landstingsledningen har lyckats för hindra nyetableringar i primärvården men till gagn för  vem? Inte alla de patienter som hänvisas till stafettläkare i vart fall. Blir för mig rätt uppenbart att Landstinget Jämtland är i akut behov av en ny ledning. Måtte valet i höst göra Marianne Larm Svensson ( c ) till ny ordförande i landstingsstyrelsen. Det är sjukvården och medborgarna i länet värda.